fbpx

Zatepľovanie fasád


Zatepľovanie domov a fasád

Každý skúsený stavebník vie, že fasáda je hneď po streche druhý najvýznamnejší stavebný prvok, ktorý má chrániť stavbu pred poveternostnými vplyvmi. Ak je fasáda zhotovená správne, bez chýb, spĺňa dlhodobo svoj účel a má aj estetickú hodnotu. Ak je odfláknutá a sfušovaná, je to problém. Platí to samozrejme aj pre zatepľovanie.

Nahodenie kvalitnej fasády je zavŕšením procesu výstavby objektu. Vyžaduje si skúsenosti, profesionalitu a majstrovský fortieľ, ktorý sa dá získať jedine praxou. So samozrejmým dodržiavaním technologických postupov a znalosťou vlastností použitých materiálov a komponentov.

Zateplenie fasád je tiež jednou z majstrovských disciplín stavebného umenia a vonkoncom nie je jednoduché. Kvalitné zateplenie fasád je prakticky pridanou hodnotou stavby, zvyšujúcou jej reálnu hodnotu. Ale aj skvalitňujúcou komfort bývania a samozrejme zlepšujúcou jej tepelno-izolačné parametre.


Ak majú dnes stavby vyhovovať čoraz prísnejším predpisom a normám, je prakticky nevyhnutné ich kvalitne zatepliť. Okrem splnenia predpísaných parametrov a vlastností ide samozrejme aj o významný faktor zníženia energetickej náročnosti stavby. Úspora pri vykurovaní kvalitne zateplenej stavby je pre každého majiteľa budovy zaujímavá.


Zatepľovanie domov a fasád

My dokážeme kvalitne zatepliť fasády prakticky akýchkoľvek veľkých stavieb. Či už ide o bytovky, panelové alebo tehlové. Samozrejme administratívne, skladové a logistické objekty, priemyselné budovy či ďalšie veľké stavby. Dokážeme si poradiť s akýmkoľvek typom stavebnej konštrukcie a muriva vonkajších stien stavby, ktorú treba zatepliť. Poznáme predpisy a normy a samozrejme sa nimi do bodky riadime. Vieme, aké tepelno-technické vlastnosti a funkčné požiadavky musia stavby spĺňať po zateplení.

Samozrejme nejde len o to, čo treba zatepliť. Teda o aký typ stavby ide, s akou konštrukciou, kvalitou a skladbou múrov a omietok. Dôležité je aj to, čím a ako zatepliť. My pracujeme s najkvalitnejšími materiálmi a ich výber dokážeme prispôsobiť na mieru konkrétnej stavbe. Moderné materiály, technologické postupy práce s nimi, precíznosť presnosť a rýchlosť – to všetko sú súčasti našich pracovných postupov.

Máme dlhoročné praktické skúsenosti so systémom „mokrej fasády“ Weber a dokážeme ich aplikovať a zúročiť na akomkoľvek veľkom objekte. Kvalita nášho prístupu a spracovania vychádza z našej praxe, skúseností našich majstrov a firemného know-how. Dlhoročná životnosť našich fasád za prijateľnú cenu je vizitkou našej práce, na ktorú sme hrdí.

Nezanedbateľnou vlastnosťou každej vizitky je aj jej vizuál. Platí to aj pre fasády. Sú vždy vizitkou domu, objektu, budovy, majiteľa, ale aj zhotoviteľa. Nielen životnosť, kvalita, cena, ale aj vzhľad našich fasád je našou prioritou. Spektrum je rozsiahle, aj materiálové, aj farebné. Možnosti „stvárnenia“ fasád sú rôznorodé, pestré, širokospektrálne.


My nezatepľujeme „na kolene“, my zatepľujeme vo veľkom. Na Slovensku, aj v zahraničí.


Presvedčte sa sami a kontaktujte nás.

Заказать звонок
+
Жду звонка!