fbpx

O zatepľovaní


Zatepľovanie fasád

Zatepľovanie fasád patrí do skupiny rekonštrukčných stavebných prác. Týka sa to aj zatepľovania fasád panelových domov, administratívnych, logistických, priemyselných a iných objektov. Zmyslom tohto typu rekonštrukcie fasády je okrem estetického aj ten, ktorý sa skrýva v slove „zatepľovanie“. Teda prakticky izolácia vonkajšieho múru, fasády, s cieľom zlepšiť energetické parametre objektu. A samozrejme aj znížiť náklady na vykurovanie.


Rôzne systémy, rovnaký výsledok


Zatepľovanie fasád

Ak firma zatepľuje vonkajšie múry a fasády väčších objektov, má pomerne veľa možností. Systémov zatepľovania existuje pomerne široký výber. Každý systém má svoje opodstatnenie, špecifické materiály, pracovné postupy. K dispozícii je aj širokospektrálna škála možností konečnej povrchovej úpravy fasád.

Všetky systémy by mali mať spoločný výsledok: esteticky vyhovujúcu, dlhodobo funkčnú a odolnú fasádu. S lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, aké mala fasáda a celá stavba pred rekonštrukciou.


Normy nepustia


Zatepľovanie fasád Zatepľovanie domov

Akýkoľvek systém zatepľovania musí byť v súlade s viacerými normami, vrátane tých protipožiarnych. Okrem toho profesionálny zhotoviteľ musí poznať technické normy, vlastnosti materiálov a komponentov systému. Musí dodržiavať technologické a pracovné postupy, aby bol výsledok taký, aký má byť.


Štandardy


Zatepľovanie fasád Zatepľovanie domov

Všeobecne najbežnejším, štandardným spôsobom zateplenia je kombinácia polystyrénu, minerálnej vlny s kontaktnou omietkou. Teda kontaktný tepelno-izolačný systém zateplenia fasády. Výsledok ale závisí nielen od kvality zvoleného systému a profesionality firmy.

Kvalitné zateplenie je prakticky výsledok viacerých faktorov, ktoré vstupujú do procesu zateplenia od začiatku do konca: od návrh odborného technického riešenia šitého na mieru každej stavbe, až po profesionálnu, precíznu a estetickú realizáciu.

Okrem základnej vlastnosti zateplenej fasády, teda tepelnej izolácie budovy je dôležitý aj vizuál, estetická stránka vyhotovenia. Ale nesmieme zabúdať ani na životnosť, s ktorou súvisí aj bezúdržbovosť.

Kvalitne zateplená budova by nemala vytvárať „efekty igelitového vrecka“. Okrem zlepšenia tepelno-technických a estetických vlastností stavby má aj pomáhať vytvárať vnútornú klímu budovy, ktorá je zdraviu prospešná.


Náš systém


Zatepľovanie fasád Zatepľovanie domov

Na základe dlhoročných praktických skúseností pracujeme s osvedčeným systémom „mokrej fasády“ Weber. Tento vonkajší kontaktný zatepľovací systém je komplexný, čo sa materiálov a komponentov týka. Je postavený na rakúsko-nemeckej tradícii. Aktuálne je pri zatepľovaní jeden z najpoužívanejších nielen na Slovensku.


Заказать звонок
+
Жду звонка!