fbpx

Príspevok na zateplenie domov a fasád


Ako získať príspevok na zateplenie v 2020r


Aj napriek starostiam s ekonomickými dopadmi koronakrízy stále existujú možnosti, ako financovať zateplenie. Aj bytovky, aj rodinného domu, so štátnou podporou. Pretože stavať, rekonštruovať a zatepľovať stále treba. Zateplenie rodinných aj bytových domov jednoznačne pomáha znižovať náklady a zvyšovať komfort bývania. Tento text sumarizuje možnosti, podmienky a postupy, ako sa uchádzať o podporu na zateplenie bytového či rodinného domu.

Pri všetkých formách štátnej podpory zateplenia platí základné pravidlo: príspevok na jednu budovu možno získať len raz.


Legislatíva

legeslativa prispievok na zateplenie

Zákonné a normatívne vymedzenie zatepľovania domov a budov a štátnej podpory v tejto oblasti rieši viacero zákonov, vyhlášok a noriem.

 • zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • vyhláška č. 284/2013 Z.Z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • zákon č. 96/2019 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
 • tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019.

Na financovanie výstavby, rekonštrukcií vrátane zatepľovania rodinných a bytových domov je zriadený Štátny fond rozvoja bývania a jeho dlhodobá podporná schéma.


Bytové domy

Zatepľovanie fasád

Žiadosti je tento rok možné podávať od 15. januára do 31. septembra.

O štátnu podporu na zateplenie bytového domu môže žiadať:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo správca zastupujúci vlastníkov
 • obec, samosprávny kraj
 • fyzická a iná právnická osoba
 • nezisková organizácia, ak poskytuje služby súvisiace s bývaním.

Základnou podmienkou je, že bytový dom je užívaný minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti o príspevok na zateplenie. Limit podpory je až 75% obstarávacej ceny.

Ak po zateplení a obnove dosiahne bytová budova hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, je možné získať až 100% obstarávacej ceny.


Rodinné domy

Zatepľovanie rodinnych domov

Tohtoročná výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu bola ministerstvom výstavby vyhlásená 1. apríla, s korona posunom od 4. mája, s platnosťou do 30. júna. Na zateplenie rodinného domu môžete od štátu získať až 8800 eur.

Aké sú podmienky?

Prakticky rovnaké, ako v minulom roku.:

Pre staršie rodinné domy:

 • dom stojí na území Slovenskej republiky
 • kolaudácia aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia
 • podlahová plocha jednopodlažného domu maximálne 150 m2
 • podlahová plocha viacpodlažného domu maximálne 300 m2
 • využívanie domu výlučne na bývanie
 • limit je 40% nákladov.

Zateplenie starších rodinných domov môže zlepšiť energetickú hospodárnosť a aj znížiť náklady na vykurovanie.

Štátny príspevok môže okrem zateplenia môže zahŕňať aj vyregulovanie vykurovacieho systému, alebo aj výmenu zdroja tepla minimálne energetickej triedy A. Oprávnenými nákladmi môžu byť aj obnova vstupov, balkónov či realizácia novej strešnej konštrukcie. Časť príspevku do výšky 800 € môže ísť na projektovú dokumentáciu.

Pre novostavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie:

 • dom stojí alebo bude postavený na území Slovenskej republiky
 • využívanie výlučne na bývanie
 • kolaudácia maximálne dva roky pred podaním žiadosti o príspevok
 • energetická trieda A0
 • celková podlahová plocha najviac 200 m2.

Novostavby už musia spĺňať prísne normy energetickej hospodárnosti v súlade s európskou legislatívou.


Postup podania žiadosti o podporu


Žiadateľ podáva listinnú žiadosť Štátnemu fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu podľa miesta stavby. Po overení dokumentov je žiadosť do 10 dní od podania registrovaná v systéme elektronického príjmu žiadostí. Zároveň je žiadosti automaticky vygenerované poradové číslo, ktorým je zaradená do poradovníka.

Takto elektronicky zaevidovaná žiadosť je následne odoslaná na Štátny fond rozvoja bývania. Ten žiadosť posúdi a v zákonných lehotách oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.


Oplatí sa to?


Jednoznačne, či už ste majiteľ staršieho rodinného domu, alebo staviteľ nového, každé financie od štátu sú prilepšením. Platí to mnohonásobne pre bytové domy, kde sú náklady na rekonštrukciu vrátane zateplenia rádovo vyššie.

Ale pozor, podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je dotácia, ale úver. V každom prípade úver s mimoriadne výhodnými podmienkami.

Zateplenie bytového domu daného do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti:

 • splatnosť 20 rokov
 • výška až 75% obstarávacej ceny
 • úroková sadzba len 1%
 • maximálny limit 85 €/m2 zatepľovanej plochy

Zateplenie budovy, ktorá dosiahne hornú hranicu energetickej triedy pre budovy s ultranízkoenergetické budovy:

 • splatnosť 20 rokov
 • výška až 100% obstarávacej ceny
 • úroková sadzba len 0,5%
 • maximálny limit 100 €/m2 zatepľovanej plochy.

Náš tip: radi by ste využili štátnu podporu na zatepľovanie a potrebujete sa opýtať na podrobnosti? Neváhajte sa poradiť, na webe Štátneho fondu rozvoja bývania sú všetky potrebné informácie, odpovede a aj vzory žiadostí. Okrem prehľadného webu má Štátny fond rozvoja bývania aj vlastnú infolinku.


Dôležité rady


 • žiadosť môže byť úspešná, ak splní všetky podmienky
 • môžete sa rozhodnúť, či o dotáciu požiadate pred, alebo až po zateplení
 • bez projektanta o žiadosti ani neuvažujte, vyhľadajte ho čím skôr
 • vopred si pripravte dokumenty, ktoré vypĺňa žiadateľ
 • preverte si, kto vám zabezpečí rozpočtové prílohy realizačnej firmy a energetického audítora
 • vždy žiadajte o preplatenie oprávnených nákladov.

Nie je dôvod váhať

Ak chcete zatepliť rodinný či bytový dom, neváhajte, preštudujte si podmienky a podajte žiadosť. Počet žiadostí pre majiteľov rodinných domov je limitovaný, v roku 2020 bude podporených len 150 žiadostí.

Finančné zdroje Štátneho fondu rozvoja bývania na zatepľovanie bytových domov tiež nie sú nevyčerpateľné, preto treba podať žiadosť čím skôr.


Zdroje:  ✓ www.sfrb.sk/ziadatel/obnovujte-s-nami/  ✓ www.byvajteusporne.sk  ✓ https://vsetkoozatepleni.sk/


Ste potrebujete kvalitne zateplenie doma? Kontaktujte nás!


Заказать звонок
+
Жду звонка!