fbpx

Osobné údaje


Súhlas so spracovaním osobných údajov


Znenie súhlasu

Odoslaním kontaktného formuláru udeľujete dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Articard, s.r.o. so sídlom Namestie Slobody 8, 97401 Banská Bystrica (ďalej iba správca), a to:

  1. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo,
  2. za účelom obchodných aktivít správcu,
  3. po dobu nevyhnutne potrebnú.

Udelením súhlasu zároveň povrdzujete, že ste si vedomý/á toho, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť voči správcovi učinené v písomnej forme a odoslané prostredníctvom poštových služieb alebo elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti. Počas celej doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov máte právo na prístup k týmto údajom, a to predovšetkým za účelom kontroly správnosti, úplnosti alebo opravy.

Posledná verzia vydaná dňa 24.5.2018.

Заказать звонок
+
Жду звонка!